Loading...
Računovodstvo 2019-02-24T07:58:19+01:00

VSE KAR POTREBUJETE NA ENEM MESTU

Računovodstvo, davčno in poslovno svetovanje ter druge storitve s področja financ opravljamo za organizacije različnih pravnoorganizacijskih oblik.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 15%
Gospodarske družbe 63%
Društva 15%
Drugi 7%
racunovodstvo-po-meri

RAČUNOVODSTVO PO MERI

Obseg in vrsto računovodskih storitev popolnoma prilagodimo vašim potrebam. Računovodstvo je tako organizirano na način, da v vsakem trenutku dobite vse kar potrebuje po najnižji ceni. S tem plačate le to, kar tudi dejansko potrebujete pri svojem poslovanju in s tem

Za manj dobite več!

STALNA INFORMIRANOST

Najpomembnejša naloga računovostva je informiranost naročnika. Zato vsem našim naročnikom omogočamo stalen dostop do poslovne aplikacije, preko katere lahko stalno spremljajo svoje poslovanje, neplačane obveznosti, odprte terjatve in podobno. Prav tako lahko aplikacijo uporabljajo za izdajanje računov, izdajanje eRačunov, izdajanje dobropisov, pripravljanje ponudb, vodenje zalog, davčno potrdjevanje računov idr. S tem se vam pri nas zniža strošek vašega poslovanja, s hkratnim povečanjem kakovosti računovodstva.

Računovodstvo v oblaku

CELOVIT SPEKTER RAČUNOVODSKIH STORITEV

Našim strankam nudimo celovit spekter računovodskih storitev. Zato poleg računovodskemu obračunavanju (knjigovodstvu), veliko pozornosti posvečamo ostalim sestavinam računovodstva, kot so računovodsko predračunavanje in analiziranje. S tem ustvarimo podlago za učinkovito svetovanje povezano s poslovnimi procesi, davki in drugimi dogodki, kot so statusno preoblikovanje ali zaposlovanje ter nudimo kakovostno informacijsko podporo odločevalcem organizacije.

Tu smo, da vam pomagamo

 • Vodenje glavne knjige in dnevnika glavne knjige (temeljne poslovne knjige);
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev;
 • Obračun zamudnih obresti, izdelava opominov, potrjevanje stanj s kupci in dobavitelji, sodelovanje pri izterjavah;
 • Vodenja analitičnih evidenc stroškov, odhodkov in prihodkov;
 • Obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje;
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije;
 • Obračun davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje;
 • Vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • Sodelovanje pri davčnih in revizijskih pregledih;
 • Izdelava letnih poročil v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov ter pojasnila in razkritja);
 • Izdelava konsolidiranih (uskupinjenih) računovodskih izkazov in letnih poročil;
 • Izdelava medletnih poročil glede na potrebe stranke;
 • Izdelava davčnih obračunov in z njimi povezano poročanje;
 • Poročanja za potrebe statistike in poslovanja s tujino;
 • Svetovanje pri izbiri primernih računovodskih usmeritev.
POVPRAŠEVANJE

RAČUNOVODSTVO NAM ZAUPAJO

ZAČNIMO Z DELOM

NE ODLAŠAJTE

Izpolnite kontaktni obrazec na desni in si zagotovite vašo individualno ponudbo še danes.

TU SMO DA VAM POMAGAMO

Ne glede na področje, računovodstvo, davčno svetovanje ali poslovno svetovanje, vam lahko pomagamo, da boste pravočasno sprejemali prave odločitve.

IME IN PRIIMEK

EMAIL

ZADEVA

SPOROČILO