Loading...
Druge storitve 2019-02-23T08:18:56+01:00

STRANKI PRILAGOJENE STORITVE

Druge računovodske storitve in druge poslovne storitve predstavljajo predvsem storitve, ki so
oblikovane okrog vaših specifičnih potreb pri poslovanju.

Druge storitve

Druge računovodske storitve.

vključujejo druge storitve računovodske narave in druge poslovne storitve kot so:

  • kadrovske storitve;

  • administrativne storitve;

  • priprava dokumentacije vezane na izvedbo alternativnih plačil (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.);

  • finančno vodenje projektov;

  • merjenje organizacijske klime;

  • pomoč pri ustanavljanju podjetja;

  • obveščanje in opozarjanje na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti;

  • pridobivanje bonitetnih poročil za potencialne poslovne partnerje;

  • drugo glede na potrebe strank.

POVPRAŠEVANJE