Poročanje ZPIZ podaljšano do 31.5.2014

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zaradi vsebinskih sprememb pri poročanju podatkov o osnovi, nadomestilih plače, plačanemu prispevku in obdobjih zavarovanja ter zaznanih tehničnih težavah pri posredovanju teh podatkov, izjemoma podaljšuje predpisan rok za posredovanje teh podatkov do 31.5.2014. [...]

2017-01-28T14:25:56+01:00 24.04.2014|Plače, Prispevki|